Financiële gegevens


Wij streven ernaar zo transparant mogelijk te opereren, zodat onze deelnemers kunnen zien wat wij doen en welk financieel beleid er wordt gevoerd. De stichting conformeert zich aan de in 2011 tot stand gekomen ‘claimcode’ en handelt professioneel en controleerbaar.

De stichting publiceert haar jaarcijfers t/m 2011 vóór 1 augustus 2012 op haar website. De cijfers van de volgende jaren zullen steeds vóór 1 juni van het daar op volgende jaar worden gepubliceerd. Zo kan eenvoudig kan worden gecontroleerd of wij ons aan onze afspraken houden.

Jaarverslagen: