Mededelingen aan de deelnemers

Hieronder treft u informatie voor deelnemers aan.Informatie over deelname aan de class action
Als deelnemer wordt u op deze pagina geïnformeerd over algemene zaken die betrekking hebben op uw deelname aan de class action. In geval van specifieke en/of persoonlijke informatie zal altijd per e-mail contact met u worden opgenomen. 

Deelnemers ontvangen automatisch per e-mail een bevestiging van hun inschrijving zodra het deelnameformulier en het inschrijfgeld is ontvangen en verwerkt.

Algemene mededelingen
Hieronder treft u de meest recente algemene mededelingen aan:

 • Op 4 december 2013 heeft de Rechtbank Den Haag een afwijzend vonnis gewezen.
 • Op 28 februari 2014 hebben wij hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag insteld tegen het vonnis van de rechtbank.
 • Op 8 december 2014 hebben wij onze vorderingen uitvoerig onderbouwd in onze 'memorie van grieven'.
 • Op 15 september 2015 hebben wij een (aanvullende) akte ingediend.
 • Op 5 juli 2016 heeft het Gerechtshof Den Haag arrest gewezen in het hoger beroep.
 • Op 5 oktober 2016 hebben wij cassatie ingesteld tegen het arrest van het Gerechtshof Den Haag.
 • Op 18 november 2016 is door de Hoge Raad, kort samengevat, beslist om de zaak inhoudelijk in behandeling te nemen (art. 80a RO niet toegepast).
 • Op 6 januari 2017 diende de Staat een schriftelijke conclusie in van 1 pagina, waarin werd geconcludeerd dat het beroep moest worden verworpen.
 • Op 12 april 2017 dienden wij een schriftelijke toelichting in van 43 pagina’s, waarin de eerder aangevoerde gronden van cassatie uitgebreid werden toegelicht.
 • Op 12 april 2017 diende de Staat een schriftelijke toelichting in van 35 pagina’s, waarin de gronden van cassatie, die door ons in de cassatiedagvaarding waren opgenomen, werden betwist.
 • Op 17 mei 2017 dienden wij een zogeheten repliek in van 10 pagina’s, waarin de schriftelijke toelichting van de Staat werd betwist.
 • Op 17 mei 2017 diende de Staat een zogeheten dupliek in van 6 pagina’s, waarin de schriftelijke toelichting van ons door de Staat werd betwist.x
 • Op 17 november 2017 verscheen de conclusie van AG-Wissink. Hierin werd, ons inziens geheel ten onrechte, geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep. Opvallend is o.a. dat de AG, net als het Gerechtshof, niet is ingegaan op de - door St. Fair Huur voorgelegde - genuanceerde rechtsvraag of een verhuurder in beginsel recht heeft op een 'decent profit'.
 • Op 1 december 2017 hebben wij een (kritische) borgersbrief ingediend bij de Hoge Raad.

Het arrest van Hoge Raad in de cassatieprocedure is op 26 januari 2018 gepubliceerd. Wij beraden ons thans op vervolgstappen. Meer informatie over dit arrest kunt u lezen in onze laatste nieuwsbrief.

Wij zijn, naast de class action, eveneens bezig met diverse zaken die verband houden met onze op 28 mei 2015 bij de Europese Commissie ingediende klacht.

 

Verder kunt u desgewenst de pagina actueel raadplegen voor recente nieuwsbrieven.


Wilt u deze pagina a.u.b. goed in de gaten houden? Wij zullen (nieuwe) informatie die voor u als deelnemers is bestemd z.s.m. op deze pagina plaatsen.