Documentatie & literatuur

U kunt hieronder (of in het linker menu) een keuze maken uit één van de volgende opties:Officiële klacht bij de Europese Commissie
Op de pagina Officiële klacht bij de Europese Commissie treft u (juridische) informatie aan over de klacht van Fair Huur bij de Europese Commissie. Ook bevat dit onderdeel van de website veel achtergrondinformatie over de schending van het Europese recht door Nederland.

Onze class action tegen de Staat der Nederlanden
Op de pagina Onze class action tegen de Staat der Nederlanden treft u (juridische) informatie aan over bijvoorbeeld het stuiten van de verjaring, het oproep tot overleg, de uitgebrachte dagvaarding en de toelichting daarop en ook de conclusie van antwoord van de Staat der Nederlanden.

De Nederlandse huur- en huisvestingswetgeving
Op de pagina De Nederlandse huur- en huisvestingswetgeving wordt een grote hoeveelheid juridische informatie getoond. Naast informatie over geldende wet- en regelgeving op het gebied van huurrecht en huisvesting, wordt bijvoorbeeld ook ingegaan op de parlementaire behandeling van wetten. In dit kader wordt bijvoorbeeld uitvoerig ingegaan op de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurderheffing. Eveneens wordt informatie gepresenteerd over huur op basis van 6% van de WOZ-waarde.

Literatuur over de Nederlandse woningmarkt
Op de pagina Literatuur over de Nederlandse woningmarkt treft u juridische en/of economische informatie aan. Deze informatie heeft betrekking op de Nederlandse woningmarkt en treft bijvoorbeeld een groot aantal rapporten en adviezen aan van de Sociaal Economische Raad (SER) en het Centraal Plan Bureau (CPB). Tevens wordt aanvullende literatuur gepresenteerd over bijvoorbeeld het bepalen van de markthuur of het subsidiëren van woonconsumptie.

Het eigendomsrecht in het Europese verdrag
Op de pagina Het eigendomsrecht in het Europese verdrag treft u juridische informatie aan over het eigendomsrecht zoals dit is opgenomen in het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). In dit kader wordt zowel de tekst van het verdrag alsook een groot aantal belangrijke arresten en persberichten van het Europees Hof tot bescherming van de Rechten van de Mens (EHRM) gepresenteerd.

Wetgeving en literatuur over class actions
Op de pagina Wetgeving en literatuur over class actions treft u juridische informatie aan over class actions (groepsprocessen). Hierbij wordt onder meer ingegaan op de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). Ook treft u tijdschriftartikelen uit juridische literatuur aan.