Klacht bij de Europese Commissie

 

U kunt hieronder een keuze maken uit één van de volgende opties:Woco-beschikking
Op de pagina Woningcorporatiebeschikking treft u veel informatie aan over de woningcorporatiebeschikking van de Europese Commissie uit 2009. In verband hiermee worden ook diverse juridische procedures bij het Gerecht en het Hof van Justitie van de Europese Unie weergegeven, waarin deze beschikking een (centrale) rol speelt.

DAEB-regels
De pagina DAEB-regels bevat de regels van de Europese Commissie die van toepassing zijn op Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Op deze pagina treft u onder andere de kaderregeling en het vrijstellingsbesluit aan die in 2011 door de Europese Commissie zijn gepubliceerd.

Tijdelijke regeling(en)
Op de pagina Tijdelijke regeling(en) worden de verschillende Tijdelijke regelingen weergegeven, die de afgelopen jaren in Nederland als gevolg van de woco-beschikking van kracht waren en die betrekking hebben op het werkterrein van de woningcorporaties.

Nieuwe woningwet
De pagina Nieuwe woningwet bevat een uitgebreid archief aan documentatie de betrekking heeft op de nieuwe woningwet (de zogeheten herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting). In dit verband wordt onder meer de parlementaire behandeling vanaf 2011 behandeld en ook kunnen de eerste en de tweede novelle bij deze nieuwe woningwet (herzieningswet) worden geraadpleegd.

Aanvullende documentatie
De pagina Aanvullende documentatie bevat een overzicht van relevante documentatie die niet onder de andere categorieën valt. Hierbij gaat het o.a. om onderzoeksrapporten en krantenberichten over de fraude en het mismanagement bij woningcorporaties. Ook wordt ingegaan op de saneringsoperatie bij woningcorporaties. Verder bevat deze pagina een overzicht met verschillende brieven van de vereniging Vastgoed Belang.