Het eigendomsrecht in het Europese verdrag

 

 


Tekst van de preambules en artikelen van het Europese Verdrag en de Protocollen 1 en 12


Rules of Court, pilot judgment procedure, etc.


Klachten bij het EHRM over art. 1 EP


Arresten en persberichten van het Europese Hof over verschillende Europese landen


Sporrong and Lonnroth v. Sweden (application no. 7151/75 & 7152/75)


James and others v. the United Kingdom (application no. 8793/79)


Mellacher and others v. Austria (application no. 10522/83)


Spadea and Scalabrino v. Italy (application no. 12868/87)


Scollo v. Italy (application no. 19133/91)


Immobiliare Saffi v. Italy (application no. 22774/93)


Broniowski v. Poland (application no. 31443/96)


Hutten-Czapska v. Poland (application no. 35014/97)


Ghigo v. Malta (application no. 31122/05)


Fleri Soler and Camilleri v. Malta (application no. 35349/05)


Edwards v. Malta (application no. 17647/04)


Radanovic v. Croatia (application no. 9056/02)


Urbárska Obec Trencianske Biskupice v. Slovakia (Application no. 74258/01)

Amato Gauci v. Malta (Application no. 47045/06)

Almeida Ferreira en Melo Ferreira v. Portugal (application no. 41696/07)


Gera de Petri Testaferrata Bonici Ghaxaq v. Malta (application no. 26771/07)


Saliba v. Malta (application no. 20287/10)

Lindheim and others v. Norway (application no. 13221/08 and 2139/10)


Nobel and others v. Netherlands (application no. 27126/11)


Bittó and others v. Slovakia (application no. 30255/09)


R&L, S.R.O. and others v. Czech republic (application no. 37926/05, 25784/09, 36002/09, 44410/09 and 65546/09)


Statileo v. Croatia (application no. 12027/10)

 

Anthony Aquilina t. Malta (3851/12)

 

Zammit & Attard Cassar t. Malta (1046/12)

 

Bukovanov e.a. t. Slowakije (23785/07)

 

Krahulec t. Slowakije (19294/07)

 

Rudolfer t. Slowakije (38082/07)

Montanarao Gauci e.a. t. Malta  (31454/12)

 

Apap Bologna t. Malta (46931/12)

 

Riedel e.a. t. Slowakije (44218/07, 54831/07, 33176/08 en 47150/08)

 

Meciar e.a. t. Slowakije (62864/09)

 

Matuschka e.a. t. Slowakije (33076/10 & 14383/11)

 

Balan e.a. t. Slowakije (51414/11 & 46098/12)

 

Bajzik e.a. t. Slowakije (46609/13 & 9892/14)

 

Cassar t. Malta (50570/13)

 

 


 

Uitspraken van Nederlandse rechters
 

Leegwaarde-ratio in strijd met artikel 1 EP

Sanctie bij all-in-huur onevenredig zwaar voor verhuurder

Class action i.v.m. de Nederlandse huur- en huisvestingswetgeving

Kansspelbelasting in strijd met artikel 1 EP

Hoge Raad - Stucturele wanverhouding

Hoge Raad - Heffing rioolrecht

Pinckaers / Weisz & Van Gelderen

Affectieve relatie

Nobel / Brommet I

Nobel / Brommet II

Hippos / Ephraim

Hippos / Nouwens

Plantagehoek / Meddens

Vreuls / Van Rooij

Doeswijk / De Bruin

Egelinck / Groeneveld

Egelinck / Groag

Verhuurderheffing:

Box 3:


Reacties van Nederlandse regering en parlement


Tijdschriftartikelen, nota’s en correspondentie

Apap Bologna t. Malta (46931/12)