DAEB-regels (2011)

 

Europese regels omtrent Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

Hieronder wordt relevante documentatie m.b.t. regels voor DAEB-activiteiten weergegeven:

 

Almunia-pakket DAEB-regels (2011/2012):

Monti-Kroes-pakket DAEB-regels (2005):

Aanvullende informatie: