Huurrechtadvocaten

Hieronder wordt ingegaan op de (huurrechtelijke) advocaten die ons bijstaan.Onze advocaten
Wij werden in de procedure bij de rechtbank Den Haag bijgestaan door Mr. H.M. Hielkema van het advocatenkantoor Hielkema & co te Amsterdam en door Mr. B. Martens van het advocatenkantoor Banning te 's Hertogenbosch. Sinds het hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag hebben we om redenen van efficiëncy ervoor gekozen om alle procedures door Mr. Hielkema te laten voeren. Voorts wordt onze cassatieprocedure gevoerd door mr. Van Swaaij van het advocatenkantoor Van Swaaij Cassatie & Consultacy te Nijmegen.

Zowel het stichtingsbestuur als de genoemde advocaten juichen het toe als huiseigenaars, die in de acties geïnteresseerd zijn, zich laten bijstaan door advocaten die in het huurrecht gespecialiseerd zijn of daar in ieder geval ervaring mee hebben. Zij zijn gaarne bereid om collegiaal overleg te plegen en kennis en ervaringen uit te wisselen. 

Een lijst van georganiseerde huurrechtadvocaten vindt u op de website van de Vereniging van Huurrecht Advocaten.

Verwijzingen: