Besluit tot aanpassing van het WWS vanwege schaarstegebiedenBesluit van 29 augustus 2011 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (dossier 27926 - aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met aanwijzing schaarstegebieden)

Parlemenaire documentatie over de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel:

Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Parlemenaire documentatie nadat het besluit was genomen:

Aanvullende literatuur: