Wetswijziging waardering energieprestaties huurwoningenWet Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (dossier 30302 - wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen)

Voorafgaand aan de indiening van het wetsontwerp en ook gedurende de periode waarin het wetsontwerp al was ingediend, is de problematiek van de energiebesparing in woningen aan de orde geweest in allerlei parlementaire stukken die niet tot het dossier 32302 behoren. Aangezien de meeste van die stukken reeds dateren van vóór de indiening van het wetsontwerp hebben wij die stukken hieronder opgenomen voorafgaande aan de parlementaire behandeling van het wetsontwerp.

Parlementaire stukken betreffende energiebesparing woningen en woningwaarderingsstelsel naast de behandeling van het wetsontwerp

Parlementaire behandeling van het wetsontwerp (dossier 32302)

Kamerstukken 1 - 24

Tweede Kamer - mondelinge behandeling

Eerste Kamer - schriftelijke behandeling

Eerste Kamer - mondelinge behandeling